شعار یا پیامی مناسب در مورد ثبت نام

  • ثبت نام عادی در این سایت رایگان است.

  • ثبت نام ویژه با پرداخت هزینه 5 هزارتومان در سال امکان پذیر است و تنها تفاوت آن با ثبت نام عادی، نمایش شماره تلفن وبسایت شما برای بازدید کنندگان است. در ثبت نام عادی ارتباط با شما تنها از طریق همین سایت ممکن است.

  • در همه عضویت ها ایمیل شما نشان داده نمی شود و تنها برا اطلاع رسانی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

  • عکس واضح و از داخل و بیرون وسیله نقلیه باشد. در غیر این صورت عضویت شما مورد تایید قرار نمی گیرد.

  • عضویت و ویرایش اطلاعات ابتدا باید به تایید برسد و سپس قابل مشاهده خواهد بود.

  • نوشتن شماره تماس، ایمیل یا لینک در توضیحات، موجب عدم تایید ثبت نام شما خواهد شد.


افزودن عکستغییر عکس
حذف عکس